บริษัท แอลฟา เทคซัพพลาย จำกัด

8 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 แยก 2-11 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105558052022

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2805-0579